ПРОФЕСИЯ: МОДЕЛИЕР-ТЕХНОЛОГ НА ОБЛЕКЛО

Балообразуващи предмети:

Завършилите са подготвени да:

Професионална реализация:

Назад

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

ПО ОБЛЕКЛО

гр.ПАЗАРДЖИК